Witaj w salonie Nawrot

Dealer Renault, Dacia i Hyundai

Renault
Dacia
Hyundai
Strategia podatkowa i dofinansowania

Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr umowy: POIR.03.04.00-02-0209/20. Wartość dofinansowania 114.844,48 zł, które zostanie przeznaczone na dofinansowanie kapitału obrotowego, w zakresie zapewnienia płynności finansowej i zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w związku z trudnościami zaistniałymi wskutek pandemii COVID-19. Pomoc udzielana jest w ramach programu SA.57015(2020/N).

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2022